Barn

Vi har barn från 4år och upp, träningen leds av utbildade meriterade ledare, intag sker gärna vid terminsstart, dock tar vi in löpande.

Träningen kostar 1850 per termin. För Barn över 6år 

och 1400 för Söndagsgruppen som är från 4år (gruppen är full för HT-17, det går att använda kontaktlänken 
för att ställa ert barn på väntelistan för vårterminen 2018)

Signa via denna länk  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsportadmin.se%2Fpop%2Fko.asp%3FID%3D743115941&h=ATP...