Barn

Vi har barn från 4år och upp, träningen leds av utbildade meriterade ledare, intag sker gärna vid terminsstart, dock tar vi in löpande.

Träningen kostar 2050kr per termin. För Barn över 6år

och 250kr för medlemsavgiften

och 1400kr för Söndagsgruppen som är från 4år (gruppen är full för HT-17, det går att använda kontaktlänken 
för att ställa ert barn på väntelistan för vårterminen 2018)

Vid frågor som rör barnverksamheten styrelsen@pranajiujitsu.com

Frågor ang mini-gruppen och barn och ungdom fredrik.ekstrom@pranajiujitsu.com

plusgiro 63 23 67-9 

Inkludera grupp, Namn, Personnummer.

Eller signa upp via denna länk.

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsportadmin.se%2Fpop%2Fko.asp%3FID%3D743115941&h=ATP...