kids

Vi har barn från 4år och upp, träningen leds av utbildade meriterade ledare, intag sker gärna vid terminsstart, dock tar vi in löpande.

Träningen kostar 1850 per termin.

Signa via denna länk  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsportadmin.se%2Fpop%2Fko.asp%3FID%3D743115941&h=ATP...